Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Maria Ivone Bodenmuller, Nicolau Nilo Bittelbrunn, Ligia Ines Floriani, Edson Testoni e José Luiz Paza