Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Milton Imhof, Tatiane Leite, Franciane da Silva, Valdori Locatelli e Gustavo
Pereira Braga de Oliveira