Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Marisa Galasini Kohler, Rogerio Martins Brocardo, Odair Jose Pedrini, Ademir Thomaz e Helio Clemente