Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Mansueto Antonio Mafra, Delcides Raulino dos Santos, Odete Gevaerd,
Alessandra Tonelli e Dayane Couto Gonçalves.