Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Genesio Bragagnolo, Ambrosio Jose Dalcegio, Ligia Kunitz, Adalberto Luiz Schlindwein e Miriam Kormann.