Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Ingo Schlindwein, Myriam Lysette Piazza Zucco e Osvaldo Maffezzolli Neto