Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Eduardo Bianchini, Hylario Zen, Patricia Riehs Vicentini, Jair Adriano e Sandro Ristow