Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Edesio Antonio Civinski, Vania Aparecida Pereira Imianowski e Jose Alexandre Fagundes