Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Luzia Pavesi e Roberto Zambonetti