Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Luciana Haugg, Paulo Thomas, Jorge Mafezzolli e Ilizete Rocinski Venera