Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Marisa Galasini Kohler, Ademir Thomaz e Hélio Clemente