Parabenizamos os aniversariantes do dia:

José Augusto Riehs, Carlos Tharcisio Battisti, Iria Tachini Mafra, Silvio Clemente Godoy, Dirceu Battisti Archer, Rosiane Nunes, Celio Olinger e Kelly Viviane Silva