Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Luciana Haugg, Jorge Mafezzolli, Paulo Thomas e Ilizete Rocinski Venera