Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Cleto Ristow, Michele Gonçalves Chierici, José Bianchezzi, Osni Habitzreuter, Axel Orthmann, Edinei Pinto, Clara Klein e Karina da Silva