Parabenizamos os aniversariantes do dia:

Isolete Kohler, Pedro Jose Gevaerd e Carlos Gustavo Martins